Video giới thiệu Nhà trường

Video giới thiệu Nhà trường

Giới thiệu đôi nét về Trường Đại học Tây Bắc - 60 năm xây dựng và phát triển.

Video giới thiệu Nhà trường
Watch the video

Giới thiệu đôi nét về Trường Đại học Tây Bắc - 60 năm xây dựng và phát triển.

   Liên hệ Tuyển sinh