Hướng dẫn nộp hồ sơ hệ VLVH

Để đăng ký học hệ Vừa làm vừa học gồm 2 cách:

1. NỘP HỒ SƠ GỒM: 

  • Đơn đăng ký dự thi (Mua hồ sơ tại Tầng 5, Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Tây Bắc);
  • 02 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (Đối với thí sinh đăng ký học hệ VLVH 4 năm) ;
  • 02 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp (Đối với thí sinh đăng ký học liên thông hệ Vừa làm vừa học) tương ứng với ngành đăng ký;
  • 02 bản sao công chứng Bảng điểm Cao đẳng, Trung cấp(Đối với thí sinh đăng ký học liên thông hệ Vừa làm vừa học) tương ứng với ngành đăng ký;
  • 02 bản sao Giấy khai sinh;
  • 04 ảnh 3x4, 02 ảnh 4x6;
  • 02 phong bì dán tem, ghi địa chỉ báo tin;

2. ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

  • Gọi điện đăng ký trực tiếp đến số điện thoại: 02123.752.952 (Giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6)
  • Nhắn tin các thông tin (Họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, dân tộc, hộ khẩu thường trú, ngành đăng ký học) đến số điện thoại: 0979060685 (Thầy Sơn)
  • Lưu ý: Sau đó khi Nhà trường liên hệ thông báo đến dự thi thì nộp đầy đủ hồ sơ như cách nộp ở mục 1.

 

   Liên hệ Tuyển sinh