Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 của Trường Đại học Tây Bắc

Đính kèm theo bài viết (phía dưới ) là thông báo chính thức của Trường Đại học Tây Bắc về thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 và một số mẫu phiếu xét tuyển.

   Liên hệ Tuyển sinh