Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018 của Trường Đại học Tây Bắc

Dưới đây là chi tiết thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Trường Đại học Tây Bắc. Thí sinh nếu có thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với Nhà trường theo các số điện thoại sau trong giờ làm việc: 0212.3.751.7010212.3.751.703 - 0212.3.752.9520912.957.326.

Đính kèm theo bài viết này là Đề án Tuyển sinh năm 2018 của Nhà trường.

Các tệp tin đính kèm:
Tên tệp tinDung lượng
Tải về máy tính tệp tin này (Deantuyensinh2018-ĐHTB.pdf)Deantuyensinh2018-ĐHTB.pdf1338 KB
   Liên hệ Tuyển sinh